Služby

Hlavný dôraz kladieme na klienta, jeho potreby a predstavy, ktoré sa snažíme spojiť s našim profesionálnym pohľadom na interiér.
Individuálny prístup, osobné konzultácie a návštevy architekta u klienta umožňujú funkčné a estetické riešenie priestoru s vhodným výberom nábytku, zariadenia či doplnkov.

  • Poradenstvo
  • Komplexné služby v oblasti interiéru a dizajnu

 

© Copyright © 2009 ESDESIGNS, s.r.o. - All rights reserved