Prírodný kameň

Mramor

Mramor alebo kryštalický vápenec je premenená hornina skladajúca sa z 95 % kryštálov karbonátov, najčastejšie kalcitu (CaCO3). Zvyšných 5 % tvoria rôzne silikáty, ílovité hmoty, limonit, grafit, prípadne aj ďalšie minerály a organické látky, ktoré zafarbujú pôvodne biely mramor.

V technickej praxi termín mramor poukazuje na akékoľvek dobre opracovateľné a leštiteľné karbonátové horniny. Termín zaviedol podľa gréckeho výrazu marmaros (iskrivý) v roku 320 pred Kr. Teofrastos.

Textúra býva všesmerná i rovnobežná. Štruktúra je zreteľne zrnitá, od jemných až po hrubozrnné odrody. Pri väčšom obsahu sľudnatých minerálov je i šupinatozrnitá. Sfarbenie majú biele, svetlé, sivé, žltkasté, načervenalé, nazelenalé, modrosivé až čiemosivé (od grafitu). Chemické zloženie kryštalických vápencov sa podobá organogénnym vápencom, z ktorých premenou vznikli[4]. Zelené sfarbenie spôsobujú kremičité minerály obsiahnuté vo vápenci s vysokým obsahom horčíka.
Mramor sa používa po vyleštení ako obkladový kameň, prípadne ako sochársky materiál.

Onyx

Onyx je forma chalcedonu a je polodrahokamom.

Svojou tvrdosťou 6,5-7 patri medzi najtvrdšie polodrahokami. Dá sa ním rýpať do skla. Preto je aj spracovanie veľmi náročné a nákladné.

Farba môže byť šedá, šedomodrá, šedozelená, šedobiela, často pestro zfarbená rôznymi oxidmi. Lesk je sklenný, matný, mastný až hodvábny. Pre svoje optické vlastnosti (možnosť presvietenia) je určený na dotváranie dizajnu interiérov. Dokonalou ukážkou je Vila Tugendhat architekta Ludwiga Miese van der Rohe.

Onyx sa ťaží hlavne v Ázii a poznáme asi 20 druhov.

Travertín

Travertín je druh vápenca, vznikajúceho vyzrážaním z sladkovodných minerálnych, prípadne termálnych prameňov. Mineralogicky je zložený z aragonitu, ktorý však býva prekryštalizovaný do trigonálnej modifikácie kalcitu, najčastejšia prímes býva limonit.

Termín travertín pochádza talianskeho slova travertino, čo označuje vápencový kameň.

Pre travertíny je charakteristická pórovitá štruktúra. Farba horniny je premenlivá v závislosti od prímesí. Môže byť biely až svetložltý, prípadne svetlosivý, fialový. Levický zlatý ónyx je naviac páskovaný.

Travertíny sa využívajú ako stavebný a obkladový kameň.

Fosílne drevo:

Fosílne drevo vzniklo minerilizáciou dreva počas tisícov rokov. Ide o drevo, ktoré vplyvom rôznych faktorov v dávnej minulosti zmineralizovalo a dnes ma fyzikálne vlastnosti kameňa (váha, tvrdosť, trvácnosť), ale optické vlastnosti dreva. Takéto fosílne drevo môže byť aj niekoľko miliónov rokov staré. Pre jeho zriedkavý výskyt a vysokú cenu sa z neho vyrábajú hlavne šperky a umelecké diela. Naša spoločnosť ponúka unikátne umývadla z tohto „dreva“ a tak umožňuje svojim klientom vlastniť kus minulosti vo svojich kúpeľniach.

 


 

© Copyright © 2009 ESDESIGNS, s.r.o. - All rights reserved